ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ศ.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายครู พ.ศ.2563 (กรณีปกติ)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ศ.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายครู พ.ศ.2563 (กรณีปกติ)

ดูรายละเอียด ผลคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครูฯ ปี พ.ศ. 2563  คลิ๊กที่เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล กศจ.เพชรบูรณ์ ==>> http://159.192.102.114/pbnpoe/

โดย สพม.40 กำหนดดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ให้ผู้ยื่นความประสงค์ขอทักท้วงผลคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด การย้ายข้าราชการครูฯ ปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ) ลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล กศจ.เพชรบูรณ์ ==>> http://159.192.102.114/pbnpoe/ และให้ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.40 โทร 056-029656 ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานบุคคล ด้วย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลาเปิดทำการ 08.30 น. ถึง 16.30 น.หากพ้นกำหนดเวลาถือว่ารับทราบและยืนยันผลตามประกาศฯ
2. ให้ผู้ยื่นความประสงค์ตามข้อที่ 1 มาทักท้วงและรับทราบข้อชี้แจ้งจากเจ้าที่ฯ ณ อาคารหอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สพม.40 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ทั้งนี้จะให้ดำเนินการฯ ตามลำดับที่การมาลงทะเบียนในวันที่ 9 เมษายน 2563 นี้

(หมายเหตุ ผู้มาติดต่อราชการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ตามประกาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ สพม.40 อย่างเคร่งครัด)

Related posts