การประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมเงินทุนหมุนเวียนครู เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment