กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ประหยัด แก่นชา รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.และ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment