ต้อนรับ คณะ ส.บ.ม.ส. สุโขทัย

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ต้อนรับคณะสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย (ส.บ.ม.ส.) ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๔๐ ด้วยรูปแบบ SPM 4.0 ,ระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนในยุคไทยแลนด์ 4.0 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการขับเคลื่อนรูปแบบ SPM 4.0 โดยมีนายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

Related posts

Leave a Comment