การประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment