งานมหกรรมวิชาการและเปิดรั้วโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการและเปิดรั้วโรงเรียนคุณภาพ “นักเรียนเก่งดี ศรีฟ้าน้ำเงิน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ,การแสดงความสามารถของนักเรียน ,กิจกรรมการแข่งขันทักษะ.เกมการแข่งขัน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts

Leave a Comment