โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา ประจำปี 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา ประจำปี 2563 เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว ฝึกทักษะ การพูดในที่ชุมชนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานพิธีเปิดดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

Related posts

Leave a Comment