ประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ออกประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดยมีนายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประเมินดังกล่าว ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ตาราง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, แว่นกันแดด และ สถานที่ในร่ม

Related posts

Leave a Comment