ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ศ.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายครู พ.ศ.2563 (กรณีปกติ)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อ.ก.ศ.จ.เพชรบูรณ์ เรื่อง การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดการย้ายครู …