ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-Net สนามสอบโรงเรียนหนองไผ่

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม…

ประชุุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ…