การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป

การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป วันที่ 2 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่บุคคลที่ผ่านการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 ราย ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40