การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก…

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ…

ร่วมเป็นเจ้าภาพเวทีกลางงานกาชาด ปี 2563

วันที ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก…