การประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท.

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ่ยมศึกษา เขต 40 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ร่วมเป็นเจ้าภาพเวทีกลางงานกาชาด ปี 2563

วันที ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพการแสดงเวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบ O-Net สนามสอบโรงเรียนหนองไผ่

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ คณะทำงาน ระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ หัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงเรียนหนองไผ่

ประชุุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยนางสุรียาภรณ์ สง่าวงษ์ นักวิขาการส่งเสริมการจัดการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์