รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 2/2563

สพม.40 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำ…

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เม…