ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและหารือข้อราชการโดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม ๒ – ๓ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

พุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธ เช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2563 เพื่อรับทราบนโยบายนำสู่ปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ร่วมเป็นเจ้าภาพเวทีกลางงานกาชาด ปี 2563

วันที ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพการแสดงเวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางมาตรการลดแยกขยะมูลฝอย ปี พ.ศ.2563

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40